FAQ2021-05-06T12:08:03+02:00

Vanliga frågor och svar

Vi på P-tjänst Sverige ABs kundtjänst får många frågor från våra kunder. Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna med svar. Förhoppningsvis finns svaret på din fråga här. Annars är du givetvis välkommen att kontakta oss här med dina frågor eller synpunkter.

Jag har problem att komma åt inloggningssidan2022-06-20T10:12:52+02:00

Om du använder Google Chrome som din nuvarande webbläsare kan du helt enkelt använda en annan alternativ webbläsare som Mozilla Firefox. I annat fall kan du fortsätta med Chrome men du måste göra 7 enkla steg enligt bilderna nedan:

Steg 1

Steg 2

Vad är en kontrollavgiftsfaktura?2020-03-25T15:59:47+01:00

En kontrollavgiftsfaktura är en avgift som en markägare, eller den som markägaren anlitat för detta, kan ta ut om ett fordon parkerats inom området i strid mot förbud eller villkor som angivits. Fordonet förare och ägare är solidariskt betalningsansvariga för kontrollavgifter.

Vad är skillnaden på en kontrollavgiftsfaktura och en felparkeringsavgift?2020-11-01T17:50:12+01:00

En kontrollavgift debiteras fordon som står felparkerade på tomtmark (privat mark) och reglerna kring dessa finns att finna i Lagen om Kontrollavgift vid Olovlig Parkering (LKOP 1984:318). En felparkeringsavgift debiteras fordon som står felparkerade på gatumark (kommunal mark) och reglerna kring dessa finns att finna i Lagom om Olovlig Parkering (LOP 1976:206). Vill man bestrida en kontrollavgift skall man inte betala denna utan omgående skicka en skriftlig överklagan till det bolag som utfärdat avgiften. Vill man bestrida en felparkeringsavgift skall man först betala den och sedan bestrida till Polisen.

Hur överklagar jag?2020-03-25T16:04:30+01:00

Överklagan skall ske skriftligen till den adress som du finner på din kontrollavgift eller genom att klicka på ”kontakta oss” längs ner på denna sida. Har du frågor om din kontrollavgift kan du ringa till vår kundtjänst. Din överklagan skall innehålla ditt namn, din postadress samt kontrollavgiftens ärendenummer.

Skall jag betala innan jag överklagar?2020-03-25T16:05:29+01:00

Nej. Betalar du så avslutar vi ärendet och då kan du inte längre överklaga ärendet hos oss.

Vad händer om jag inte betalar kontrollavgiftsfakturan?2022-02-14T13:48:59+01:00

Om avgiften inte betalas inom 8 dagar skickas en påminnelse till fordonets registrerade ägare.

Betalas avgiften fortfarande inte efter påminnelsen så skickas inkassokrav till fordonets ägare.
I samband med inkassokravet så läggs lagstadgad inkassokostnad till ärendet med 180: -.

I det fall inkassokravet inte betalas överlämnas ärendet till Kronofogden för ansökan om betalningsföreläggande.

Är ärendet tvistigt, dvs. att man överklagat ärendet till oss men fått avslag på sin överklagan, lämnas ärendet inte till Kronofogden utan vi kommer då att till Tingsrätten inge ansökan om stämning utav fordonsägaren.

Jag har betalt fakturan men fått påminnelse ändå?2020-03-25T16:08:32+01:00

Kontrollera att pengarna dragits från ditt konto i rätt tid samt att du uppgett rätt ärendenummer vid betalning. Kontakta kundtjänst om du är osäker på om din betalning har nått fram i tid.

Vad är tomtmark?2020-03-25T16:09:46+01:00

Tomtmark är generellt sett all mark som inte är allmän plats mark (gatumark).

Gatumark: offentlig plats, allmän platsmark, generellt alla gator och torg. Tomtmark: enskild plats, privat mark, generellt avgränsade markparkeringar och p-hus/garage.

Ägare till tomtmark kan vara privatpersoner, företag, bostadsrättsföreningar men även kommuner.

Paying from abroad2023-03-02T14:59:24+01:00

If you wish to pay to our bank account, please state your OCR-code.

Please note that if you fail to quote your reference number your payment will not be allocated and may cause an interest fee.

  • IBAN: SE90 8000 0810 5992 4542 5815
  • BIC: SWEDSESS

Address:

  • Swedbank AB
  • 105 34 Stockholm
Vårt konto för utlandsbetalningar

Om du väljer att betala via bankkonto, måste du tydligt ange rätt referens för din betalning så att beloppet kan placeras till rätt debitering.

På inbetalningen ska du ange OCR-nummer som ”meddelande till betalningsmottagaren”. Om OCR-nummer saknas kan vi inte hantera inbetalningen och du kommer då att få en betalningspåminnelse.

IBAN: SE90 8000 0810 5992 4542 5815

BIC: SWEDSESS

Hur vet jag om det är tomtmark?2020-03-25T16:55:49+01:00

Om det finns en tilläggstavla (som de på bilderna nedan) i infarten till parkeringen, eller i direkt anslutning (längst ner bland övriga vägmärken) där man parkerar, med ett företagsnamn samt telefonnummer så är det tomtmark.

Vem bestämmer kontrollavgiftens belopp?2020-03-25T16:56:58+01:00

Kontrollavgiftens belopp får inte vara högre än det belopp kommunen beslutat om för motsvarande felparkeringsavgift. Avgiften varierar mellan kommunerna och typen av överträdelse.

Gäller handikapptillstånd på era parkeringar?2020-03-25T16:57:59+01:00

Tillstånd för rörelsehindrad gäller som regel inte på tomtmark. Varje enskild fastighetsägare beslutar om undantag skall göras för bilister som innehar tillstånd för rörelsehindrad. Kontakta oss för vad som gäller på den plats där ni avser parkera.

Gäller miljöbilstillstånd på era parkeringar?2020-03-25T16:59:08+01:00

Nej miljöbiltillstånd gäller för närvarande inte på någon av våra parkeringar.

Kan jag visa upp min biljett/p-tillstånd i efterhand?2020-11-01T17:48:32+01:00

Nej vi avskriver inte kontrollavgiften vid uppvisande av biljett eller p-tillstånd i efterhand.

Vad räknas som parkering?2020-11-01T17:50:25+01:00

Bilen är parkerad när den står still med alla hjul i annat syfte än:

  • Att lasta i eller ur gods
  • Släppa på eller av passagerare
  • Vad som föranled av trafiksituationen

Hur länge väntar parkeringsvakten innan de skriver ut en kontrollavgift?2020-03-25T17:11:04+01:00

Generellt väntar våra parkeringsvakter 5 min då det krävs att avgift skall erläggas eller p-tillstånd erfordras. Detta gör vi för att man skall kunna lösa biljett eller hämta sitt p-tillstånd.

När det råder parkeringsförbud väntar våra vakter generellt 10 minuter för att försäkra sig om att inte lastning eller lossning pågår eller att man släpper på av passagerare.

OBS! Det förekommer undantag från ovanstående väntetider i fall då parkeringsvakten tydligt kan avgöra att inget utav ovanstående är uppfyllt och att fordonet därmed skall anses som parkerat.

Får parkeringsvakterna provision?2020-03-25T17:12:05+01:00

Nej det förekommer inte någon form av provision. Parkeringsvakterna har fast lön.

Jag hade felanmält biljettautomaten men har ändå fått böter – Vad gör jag?2020-03-25T17:12:56+01:00

Om du felanmält biljettautomaten finns din felanmälan registrerad. Kontakta vår kundtjänst för frågor om ditt ärende.

Min bil var trasig jag kunde inte flytta den – Vad gör jag?2020-03-25T17:14:09+01:00

Om bilen går sönder och inte kan flyttas skall man omgående ringa numret på skylten och fråga om lov att stå där tills det att man kan flytta bilen. Vi kan då i vissa fall ge dispens från rådande villkor om situationen på platsen tillåter det. OBS! Att fordonet vid sådan dispens ändå skall flyttas ganska omgående.

Måste jag betala p-avgift för min MC / Var skall jag fästa biljetten på min MC?2020-03-25T17:14:50+01:00

Ja man måste betala parkeringsavgift även för motorcyklar. Vi rekommenderar att man skriver regnr på biljetten och fäster den synligt på motorcykeln. Lämpligen lägger man den i en biljetthållare avsedd för ändamålet.

Kundtjänst

Måndag 08:00 – 12:15 13:00 – 16:00
Tisdag 08:00 – 12:15 13:00 – 16:00
Onsdag 08:00 – 12:15 13:00 – 16:00
Torsdag 08:00 – 12:15 13:00 – 16:00
Fredag 08:00 – 12:15 13:00 – 16:00
Lördag Stängt
Söndag Stängt

P-tjänst Sverige AB

Box 6235
400 60 Göteborg
Sverige
0770 – 22 11 00
Till toppen